Certifieringar/kurser

JBCONs byggnadsingenjörer är anslutna till SBR (Sveriges byggingenjörers riksförbund). Som ett led i vår kvalitetssäkring deltar vi årligen i kurser, symposium och vidareutbildningar som genomförs av våra branschorganisationer.

För vidare information om Certifierad Kontrollansvarig samt Certifierad Besiktningsman:

www.boverket.se; www.rise.se; www.sbr.se 

Joakim_Backelius_EBMJoakim_Backelius_KA