JBCON AB

JBCONs byggnadsingenjörer är medlemmar av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds (SBR) expertgrupper för Kontrollansvariga samt Besiktningsmän och är certifierade av SP/RISE personcertifiering.

JBCON erbjuder Bygg- och Projektledning genom hela
byggprocessen från idéstadie till inflyttning. Vi har lång och väldokumenterad erfarenhet från branschen med ett stort kontaktnät av projektörer, arkitekter och entreprenörer.

Geografiskt jobbar vi i hela Sverige, men främst i Mälardalen och i Dalarnas län.

För att säkerställa  största möjliga trygghet för kunden följer vi branschens normer för kvalitetssäkring och yrkesetik.

Våra tjänster

  • Bas-P, Bas-U, Arbetsmiljöplaner
  • Bygglovshantering
  • Projektering
  • Tidplaner
  • Upphandling
  • Projektledning, Byggledning
  • Kontrollansvarig (KA), behörighet K
  • Statusbesiktningar
  • Entreprenadbesiktningar
  • Underhållsplanering Brf